®
1 2 3 4
 

5651 LOGLAMA VE İMZALAMA ÇÖZÜMLERİ

 

dolpway ;kurulumlarda internet erişiminin güvenli, sorunsuz,hızlı, en önemlisi yasalara uygun bir biçimde kullanılmasını sağlayan ve bilgisayar ağınızı dış ve iç etkenlerden koruyan ağ güvenlik sistemidir.

 

5651 Sayılı Kanun ile; internet erişiminin kontrol altına alınması ve önlenmesi
amaçlanmaktadır. İnternet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önlenmesi ve suç işlenmiş bir olay
sonrasında suçlu ya da sorumlularının tespit edilerek, işlenen suçun mahiyetine göre uyarı, para, hapis cezası gibi yaptırımlar uygulanmaktadır. dolpway, internet kullanıcılarını yasalara uygun kayıt altına alır, kurum yöneticilerinin mağdur olmalarını önleyerek, kurumların yasal
sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlar.

 

 

 1: dolpway üzerinde Zaman Damgası ile loglar imzalanabilmektedir ve web tabanlı olarak imza doğrulanabilmektedir.

 

5651

5651

5651

 2: Sistem üzerinde tüm dhcp kayıtları alınıp, yasa gereği digital imzalama yapılmaktadır.

 

5651dhcplog

 

5651dhcplog

3: Tc kimlik veya gsm no ile login olan kullanıcıların kimlik bilgileri sistem üzerinde loglanır ve imzalanır.

hotspot5651

 

5651portal

4:Sistem üzerindeki tüm web istekleri yasa gereğince kayıt altına alınarak saat damgası ile imzalanmaktadır.

 

5651http

 

.

Örnek log kaydı

 

5651httplog